2016-08-12   |   Peng

小藍的樂與怒 (6)小藍的樂與怒 (6)

按此參加 【通識漫畫暑期有獎遊戲】

--本集劇情-- 小藍嘗試用動物語言翻譯APP同馬騮仔講個熊仔係佢嘅,希望馬騮仔可以還返俾自己,但原來馬騮仔係受「馬騮王」指使,要搶人類嘅嘢先有蕉食!馬騮仔話,如果小藍同宅男可以幫手對付「馬騮王」,就可以將熊仔俾返佢地。 就喺小藍向馬騮仔答好之際,「馬騮王」突然出現!佢哋點算好呢? (待續…)版權聲明 | 會員使用條款 | 私隱政策 | 免責聲明 | 無障礙網頁 | 回應及意見 | 關於我們 |
Copyright © 2020 eTVonline. 版權所有 不得轉載